Toetuse võimalikele taotlejatele ja saajatele suunatud õigusabi:

  • Projekti ettevalmistuse konsultatsioon
  • Meetmete ja toetuste sobivus toetuse taotleja tegevusalaga
  • Erinevate toetuste abikõlblikkus
  • Projekti õiguspärane elluviimine
  • Projekti/toetuse võimalik üleandmine
  • Vaidlused rakendusüksuse/toetuse andjaga
  • Toetuse saaja pankrot ja selle mõjud